Selvforsvarskurs

Søker du etter effektiv Selvforsvarskurs?

I Selvforsvarskurs lærer man å bruke ulike kampteknikker, hvor en person forsvarer seg selv fysisk mot overfall. Selvforsvarskurs kategoriseres som kampkunst. Undervisning i Selvforsvarskurs tar utgangspunkt i teknikker innenfor kampkunsteller naturlige reakjonsmønstre.

Det finnes mange Selvforsvarskurs i Norge. Noe av det mest effektive er MMA (Mixed Martial Arts), BJJ (Brasiliansk Jiu Jitsu), Thai Boksing som du kan trene på Novus Academy!

Aktiv og passivt Selvforsvarskurs

Man kan skille mellom aktiv og passivt Selvforsvarskurs. Ved passivt Selvforsvarskurs forsøkes å unngå skade, mens man ved aktivt selvforsvarskurs forsøker å uskadeliggjøre angriperen. Her skal aktivt selvforsvarskurs forstås sådan at den angrepne selv går til angreb og udøver skade på angriperen, ved passivt selvforsvarskurs forsøkes angrepet averget uten å gjøre skad på angriperen.

Eksempler på aktivt selvforsvarskurs:

  • Å sparke angriperen i skrittet
  • Å vrid armen om på angriperen
  • Å skape fysisk avstand

Eksempler på passivt selvforsvarskurs:

  • Å løpe sin vei
  • Å unngå å bli taklet
  • Å unngå å bli rammet av slag og spark

Selvforsvarskurssundervisning fokuserer spesielt på enten det aktive eller det passive ved det å forsvare sig selv. Den aktive strategi kan karakteriseres ved at den angrebne part indleder et angreb før det truende fysiske angreb sættes ind. Den passive strategi afventer det fysiske angreb, hvorefter angriberen pacificeres.

Hva vi forventer av våre medlemmer :

– Vise respekt for alle typer selvforsvarskurs

– Møte til rett tid før treningen starter, og gi melding i god tid hvis man er forhindret

– Har god hygiene (rent tøy og klippe negler)

– Hjelper alle til å bli bedre i selvforsvarskurs

– Holde eget utstyr i orden, og å bidra til at klubbens utstyr til enhver tid blir ivaretatt

– Bidra til å rydde garderobe og sal etter bruk

– Ha en positiv innstilling på trening og konkurranse

– Oppmuntre klubbkamerater i medgang og motgang når de får undervisning i selvforsvarskurs