Skip to main content

Selvforsvarskurs jenter Oslo

På jakt etter selvforsvarskurs for jenter i oslo?

Det finnes mange selvforsvarskurs for jenter fra Oslo. Noe av det mest effektive er MMA (Mixed Martial Arts), BJJ (Brasiliansk Jiu Jitsu), Thai Boksing som du kan trene på Novus Academy! Spesielt BJJ er uhyre effektivt mot overfall og bakholdsangrep!

 

I Selvforsvarskurs for jenter oslo lærer man å bruke ulike kampteknikker, hvor en person forsvarer seg selv fysisk mot overfall. Selvforsvarskurs jenter i oslo kategoriseres som kampkunst. Undervisning i selvforsvarskurs for jenter i oslo tar utgangspunkt i teknikker innenfor kampkunst eller naturlige reakjonsmønstre.

Passivt og aktivt selvforsvarskurs for jenter

Man kan skille mellom aktiv og passivt selvforsvarskurs for jenter. Ved passivt selvforsvarskurs for jenter i oslo forsøkes å unngå skade, mens man ved aktivt selvforsvar forsøker å uskadeliggjøre angriperen. Her skal aktivt selvforsvar forstås sådan at den angrepne selv går til angreb og udøver skade på angriperen, ved passivt selvforsvar forsøkes angrepet averget uten å gjøre skad på angriperen.

Hva vi forventer av våre medlemmer :

– Vise respekt for alle typer selvforsvar

– Møte til rett tid før treningen starter, og gi melding i god tid hvis man er forhindret

– Har god hygiene (rent tøy og klippe negler)

– Hjelper alle til å bli bedre i selvforsvar

– Holde eget utstyr i orden, og å bidra til at klubbens utstyr til enhver tid blir ivaretatt

– Bidra til å rydde garderobe og sal etter bruk

– Ha en positiv innstilling på trening og konkurranse

– Oppmuntre klubbkamerater i medgang og motgang når de får undervisning i selvforsvar

Selvforsvarsundervisning eller selvforsvarskurs for jenter i Oslo fokuserer spesielt på enten det aktive eller det passive ved det å forsvare sig selv. Den aktive strategi kan karakteriseres ved at den angrebne part indleder et angreb før det truende fysiske angreb settes inn. Den passive strategi aventer det fysiske angrep, hvorefter angriperen pasifiseres.