Selvforsvar Oslo

Søker du etter effektiv selvforsvar i oslo?

Selvforsvar i oslo er en handling, hvor en person forsvarer seg selv fysisk mot overfall. Selvforsvar oslo kategoriseres som kampkunst. Undervisning i selvforsvar oslo tar utgangspunkt i teknikker innenfor kampkunst eller naturlige reakjonsmønstre

Det finnes mange selvforsvar klubber i oslo. Noe av det mest effektive er MMA (Mixed Martial Arts), BJJ (Brasiliansk Jiu Jitsu), Thai Boksing, Krav Maga m.m. som du kan trene på Novus Academy som ligger kun 10 minutter fra Oslo!

Aktiv og passivt selvforsvar oslo

Man kan skille mellom aktiv og passivt selvforsvar oslo. Ved passivt selvforsvar oslo forsøkes å unngå skade, mens man ved aktivt selvforsvar oslo forsøker å uskadeliggjøre angriperen. Her skal aktivt selvforsvar oslo forstås sådan at den angrepne selv går til angreb og udøver skade på angriperen, ved passivt selvforsvar oslo forsøkes angrepet averget uten å gjøre skad på angriperen.

Eksempler på aktivt selvforsvar oslo:

  • Å sparke angriperen i skrittet
  • Å vrid armen om på angriperen
  • Å skape fysisk avstand

Eksempler på passivt selvforsvar oslo:

  • Å løpe sin vei
  • Å unngå å bli taklet
  • Å unngå å bli rammet av slag og spark

Selvforsvar oslosundervisning fokuserer spesielt på enten det aktive eller det passive ved det å forsvare sig selv. Den aktive strategi kan karakteriseres ved at den angrebne part indleder et angreb før det truende fysiske angreb sættes ind. Den passive strategi afventer det fysiske angreb, hvorefter angriberen pacificeres.

Hva vi forventer av våre medlemmer :

– Vise respekt for alle typer selvforsvar oslo

– Møte til rett tid før treningen starter, og gi melding i god tid hvis man er forhindret

– Har god hygiene (rent tøy og klippe negler)

– Hjelper alle til å bli bedre i selvforsvar oslo

– Holde eget utstyr i orden, og å bidra til at klubbens utstyr til enhver tid blir ivaretatt

– Bidra til å rydde garderobe og sal etter bruk

– Ha en positiv innstilling på trening og konkurranse

– Oppmuntre klubbkamerater i medgang og motgang når de får undervisning i selvforsvar oslo