Skip to main content

Selforsvarskurs Oslo gratis

På jakt etter selvforsvarskurs oslo gratis?

Det finnes mange selvforsvarskurs oslo gratis i Norge. Noe av det mest effektive er MMA (Mixed Martial Arts), BJJ (Brasiliansk Jiu Jitsu), Thai Boksing som du kan trene på Novus Academy!

I Selvforsvarskurs oslo gratis lærer man å bruke ulike kampteknikker, hvor en person forsvarer seg selv fysisk mot overfall. Selvforsvarskurs oslo gratis kategoriseres som kampkunst. Undervisning i selvforsvarskurs oslo gratis tar utgangspunkt i teknikker innenfor kampkunst eller naturlige reakjonsmønstre.

Passivt og aktivt selvforsvarskurs oslo gratis

Man kan skille mellom aktiv og passivt selvforsvarskurs oslo gratis. Ved passivt selvforsvarskurs oslo gratis forsøkes å unngå skade, mens man ved aktivt selvforsvar forsøker å uskadeliggjøre angriperen. Her skal aktivt selvforsvar forstås sådan at den angrepne selv går til angreb og udøver skade på angriperen, ved passivt selvforsvar forsøkes angrepet averget uten å gjøre skad på angriperen.

Eksempler på passivt selvforsvar:

  • Å løpe sin vei
  • Å unngå å bli taklet
  • Å unngå å bli rammet av slag og spark

Eksempler på aktivt selvforsvar:

  • Å sparke angriperen i skrittet
  • Å vrid armen om på angriperen
  • Å skape fysisk avstand

Hva vi forventer av våre medlemmer :

– Vise respekt for alle typer selvforsvar

– Møte til rett tid før treningen starter, og gi melding i god tid hvis man er forhindret

– Har god hygiene (rent tøy og klippe negler)

– Hjelper alle til å bli bedre i selvforsvar, helt gratis i Oslo

– Holde eget utstyr i orden, og å bidra til at klubbens utstyr til enhver tid blir ivaretatt

– Bidra til å rydde garderobe og sal etter bruk

– Ha en positiv innstilling på trening og konkurranse

– Oppmuntre klubbkamerater i medgang og motgang når de får undervisning i selvforsvar

Selvforsvarsundervisning fokuserer spesielt på enten det aktive eller det passive ved det å forsvare sig selv. Den aktive strategi kan karakteriseres ved at den angrebne part indleder et angrep før det truende fysiske angreb sættes ind. Den passive strategi afventer det fysiske angreb, hvorefter angriberen pacificeres.