Japansk kampsport

Innen for de japanske kampsport systemer er det stor forskjell og kompleksitet mellom systemene. Overordnet skilles det mellom bujutsu (martial arts) og budo (martial ways). Deretter eksisterer det underkategorier i Japansk kampsport av Bujutsu og Budo, de er tilknyttet forskjellige Japanske tidsperioder. Typiske og populære Japansk kampsport stilarter i vesten er, Aikido, Judo, Karate, Kendo, Budo og Ju Jutsu!

Hos Novus Academy tilbyr vi ingen Japanske kamsport stilarter, men vi byr på svært god og allsidig trening og det er mange forskjellige former for effektive kampsport du kan velge mellom på Novus Academy, langt mer effektive enn noen andre Japanske kampsport stilarter!. Du finner helt sikkert en form som passer deg, hvis du tar en titt gjennom på sidene med kampsport og selvforsvar vi har her på Novus Academy.

Kampsport fra Japan vs mer moderne kampsport

Tradisjonell kampsport kan være et noe misvisende begrep, da tradisjonelle ikke nødvendigvis er eldre enn moderne. Med tradisjonelle kampsport tenker man likevel ofte på eldre stilarter som eks. Japansk kampsport med en streng etikett rundt det hele som karate og aikido. Bjj og MMA kampsport er det motatte av de tradisjonelle.

De fleste østlige kampkunster regnes som tradisjonelle, blant annet kampsport fra Japan. Moderne stilarter er mye mer “rett på sak”, mer fokus på selve kampbiten, på idretten og sporten, og mindre på personlighetsutvikling. Disse stilartene innebærer bl.a. det Novus Academy tilbyr som BJJ, MMA kampsport og Submission Wrestling.