Skip to main content

10 års leieavtale med Steen & Strøm er signert. Lokaler på 600 m2 i 4 etg på Metro Storhandel i Kulturhusgata er til vår disposisjon fra 1. februar 2022.

Byggeprosessen er i gang, men deles inn i 3 faser:

Fase 1: Treningsområde klargjøres for apparater og matter. Estimert ferdig 01.02.22

Fase 2: Garderober, kontor og behandlingsrom bygges. Estimert ferdig 01.06.22

Fase 3: Resepsjon og utvidet publikumsarealer. Estimert ferdig 01.8.22

Leave a Reply