Skip to main content

Novus Academy innfører adgangskort for alle våre medlemmer. Det er montert to rotasjonsporter med berøringsfrie kortlesere ved inngangen. Portene er satt opp med sperre en vei. For tilgang må kort presenteres for kortleser ved å legge den på. Ved utgang er det ingen sperre på porten.
Medlemmer som har kort fra det gamle stedet vil kunne fint bruke disse her også. Medlemmer som ikke har fått utdelt kort bes ta kontakt med resepsjonen eller kontoret til Novus. Har du mistet kortet vil det koste 100 kr for et nytt. Foreldre med barn kan benytte kortet til barnet for tilgang.

Leave a Reply